DigiArt Solutions

Internetiturundus ja veebimaterjalid väikefirmale ja alustavale ettevõtjale

Privaatsuspoliitika

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. DigiArt Solutions OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt päringu saatmisel veebilehelt digiart.ee ja tellimuse täitmisel.
 3. DigiArt Solutions OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
 • Kliendi ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), sh muude sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).
 1. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamisel;
 • Lepingu jmt info kättetoimetamine;
 • Kliendiga suhtlemine ning talle pakkumiste edastamine;
 • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamine.

Kui Klient on avaldanud soovi saada meie uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@digiart.ee või vajutades iga uudiskirja jaluses olevale lingile “unsubscribe from this list”.

 1. Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).
 2. DigiArt Solutions OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud alljärgnevatel juhtudel:
 • Seaduses ettenähtud juhtudel;
 • Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;
 • Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks;
 • Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
 1. Digiart.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, mille eesmärk on parandada kliendi kasutajakogemust ning analüüsida veebilehe kasutatavust.
 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
 1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.
 2. DigiArt Solutions OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikul.
 3. Digiart.ee veebilehte kasutama asudes on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Kliente oma veebilehel.
 4. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, va juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda e-posti aadressil info@digiart.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.
Saada
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM